O nama

Osnovani smo 2005 godine i od tada se bavimo pružanjem strateških rešenja za rešavanje regionalnih i strukovnih izazova. Mi implementiramo u tom cilju metodologiju kojom olakšamo proces zajedničkog angažovanja na osnovu perspektive klastera, kao instrument koji predstavlja sredstvo za dugoročno konkurentno unapređenje.

U cilju razvijanja procesa strateškog razmatranja imamo tim koji je izgradio dugačko iskustvo u strategiji preduzetništva i inicijativa za kreiranje novih multidisciplinarnih klastera. Sve što nam je omogućilo da napravimo više od 100 klaster inicijativa u više od 20 različitih privrednih sektora i više od 30 međunarodnih benchmarking projekata u 10 zemalja.

Našu zajednicu sada čine 15 konsultanata i mreža specijalizovanih saradnika sa poznavanjem lokalnog tržišta:

  • Mapiranje i definiciju biznisa u nastajanju klastera ili regija.
  • Aktiviranje, strateški razvoj i kapitalizacija klastera kroz participativne procese koji uključuju preduzetnike.
  • Operativne inicijative (zajedničke, kolaboracione ili pojedinačne) za klaster.
  • Obuka klaster menadžera i prenos metodoloških znanja na sektorske agente i javne institucije.

Zato se naši strateški projekti razvoja klastera sprovode putem paralelnih analitičkih procesa i mentorstva kompanija. Verujemo da je svaki od ovih procesa je važan kako bi se postigao drugi, a iznad svega da bi se garantovala buduća konkurentnost preduzetnika u okviru klastera. Tim za razvoj klastera je visoko obučeni grupa iskusnih konsultanata. Mi čuvamo i širimo znanje.

Pravi izraz naše filozofije može da se nađe u ovom navodu direktora za razvoj klastera Zorana Kostića: „Da bi se postigao adekvatan uticaj na stvarnu situaciju preduzetničkog projekta, od vitalnog je značaja, imati na umu da analitička evidencija nije dovoljna. Koliko god da je analiza izuzetno dobra, održivost se može postići samo kombinovanjem sa procesom strateškog promena uključujući poslovanje“. Nudimo globalnu, prilagodljivu i višestruku viziju strateškog procesa. Rizik bi inače bio da sav obavljeni posao reziltuje samo studijom bez uticaja na realnosti.

Zašto razvoja klastera?

  • Integrisani fokus: da olakša procese vezane za organe uprave (državne, regionalne i lokalne samouprave) i / ili privatne organizacije (privredne komore, agencije, udruženja) da promoviše ekonomski razvoj i konkurentnost nihove preduzetničke strukture.
  • Iskustvo: naš tim je izgradio iskustvo na više od 100 projekata i posvetio više od 10 godina strateškom konsaltingu klastera. Mi smo regionalni lideri, sa stabilnim timom posvećenim inicijativama u sektoru. Naša posvećenost zemljama i gradovima u kojima radimo je da se razviju lokalni kapaciteti na osnovu našeg međunarodnog iskustva. Timovi koji rade na razvoju klastera su obučeni od strane međunarodnih stručnjaka sa velikim iskustvom u razvoju klasterskih inicijativa, i specijalnih lokalnih konsultanata u cilju postizanja bolje razumevanje realnosti preduzetničke strukture u svakom regionu, dostavljajući kapacitete na terenu, nezavisno od međunarodnih konsultanata.
  • Pragmatizam: mi sprovodimo integrisani i izuzetno praktičan fokus u realizaciji projekata, sa našom metodologijom koja nam omogućava da radimo kompetitivno u svakoj vrsti poslovanja ili regionalnog konteksta. Naša dužnost u razvoju klastera prevazilazi razvoj efiktivnih projekata. Naša filozofija nas navodi da nastavimo kompetitivno sa pogledom u budućnost, a ne samo na osnovu neposrednih rezultata.
  • Specijalizacije: mi smo specijalizovani 100% na klastere i ne radimo sa individualnim kompanijama, čime se izbegava bilo kakav komercijalni sukob interesa sa privrednicima.
  • Inovacija: mi smo inovativna kompanija u metodologiji primene klastera. I razvili smo jedinstvene metode za upravljanje inicijativom klastera.
  • Globalan nastup: prisustni smo u ključnim inovacijama klastera širom sveta. Mi smo trenutno prisutni u Beogradu, Beču, Sofiji, Nikoziji, Labinu i Londonu. Kontaktirajte naše kancelarije ovde .